Spinal cerrahi omurga ve omurilik cerrahisidir. Omurga, omuriliği korur, vücudun destek noktasını oluşturur, ayakta kalmamızı, yürümemizi, hareket etmemizi sağlar. İnsan bedeninin temel direği olan omurga,omur yada vertebra adı verilen kemik yapılarından oluşur.Her bir omur kendisinden bir önceki ve sonraki omurla ilişki içinde olup, kuvvetli kas ve bağ dokuları da bu yapıya destek görevi görür. Kas, kemik ve bağlardan oluşan bu sağlam yapıda, her bir omur arsında bulunan disk, insan bedeninde harekete izin veren oluşumdur. İnsan omurgasındaki hareketin tipi ve derecesi her omur düzeyinde aynı değildir. Gerek bu hareketlerin farklı dereceleri gerekse omurların yapısal özellikleri nedeniyle omurga üç ayrı bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler; boyun omurları(servikal vertebra), göğüs omurları(torakal vertebra) ve bel omurları(lomber vertebra) olarak isimlendirilir. Boyun bölgesi her yöne harekete izin veren hareket derecesi yüksek olan bölgedir. Göğüs omurları göğüs kafesiyle beraber akciğer, kalp gibi organları korumakla da görevli olduğundan en sert, yani en az hareketli kısımdır. 

Vücut ağırlığının kalça ve bacaklara aktarıldığı bel omurları ise öne-arkaya hareket etmemizi sağlar. Füzyon, birleşme kaynama anlamına gelerek bir ya da fazla omurun hareketsiz kalmasıdır. Omurga füzyon cerrahisinde amaç, omurları insan bedeninden alınan kemik parçası yada gelişen teknolojiyle elde edilen yapay kemik materyalleri kullanılarak hareketsiz, birleşmiş hale getirmektir. Böylece ameliyattan aylar sonra omurlar bir bütün hale gelmektedir.

Omuragada Füzyon Cerrahisi Ne Zaman Gereklidir? 

Cerrahın,füzyon kararı vermesini gerektirecek çeşitli omurga hastalıkları vardır. Omurga kırıklarında, omurganın şekil bozukluklarında, omurganın aşırı hareket ettiği ağrılı durumlarda ve bazı boyun fıtıklarında, omurgada da tümor veya enfeksiyon olduğundan füzyon gereklidir. Omurga kırığı füzyon cerrahisinin en az tartışılan gereksinimidir. Her omurga kırığında ameliyat gereksinim yoktur. Fakat omuriliğe bası, sinir hasarı yada omurga anatomik bütünlüğünün bozulması gibi çok farklı nedenlerle ameliyat yapılması gerekli olan durumlarda ilgili bölgenin kaynaması için füzyon cerrahisine gerek duyulur. Omurganın yapısal şekil bozukluğunun olduğu hastalıklarda da füzyon gereksinimi mevcuttur. Skolyoz adı verilen çoçuk ve genç erişkinlerde daha fazla görülen ‘S’ şeklindeki omurga yapısı bu tür hastalıklara iyi bir örnektir. Spondilolistezis olarak adlandırılan, kabaca bir omurun diğer omur üzerinden kayması olarak tanımlanabilecek hastalıklarda, iki yada daha fazla omur arasındaki anormal hareket olarak tanımlanan instabilite durumlarında füzyon cerrahisi gerekebilir.
Boyun fıtıklarında, fıtıklaşan disk alındıktan sonra füzyon gerekli olabilir. Boynun ön tarafından girilerek yapılan fıtık ameliyatlarında fıtıklaşan disk materyali alındıktan sonra disk mesafesine küçük kemik parçası konularak füzyon işlemi gerçekleştirilir.

Tekrar eden bel fıtığı, daha önce geçirilmiş omurilik ameliyatları,omurga eklemlerinin yapısal bütünlüğünün bozulduğu kireçlenmede de denilen dejeneratif hastalıklar, omurganın mekanik dengesini bozulduğu kemik alınması gereken omurga-omurilik hastalıkları, omurga tümör cerrahisi, ağrılı omurga hastalıkları gibi tablolarda da cerrah füzyon kararı verebilmektedir.

Füzyon Nasıl Yapılır?

Çok farklı cerrahi yaklaşımlar vardır. Temel olarak önden, arkadan, yandan yada birkaç yaklaşımın beraber yapıldığı ameliyatlarda omurlar arasına kemik yerleştirilir. Boyun bölgesine önden yaklaşım daha sık kullanılırken, göğüs veya bel bölgesine arkadan yani posterior füzyon daha sık kullanılır. Füzyon cerrahisinin yapılacağı hastalığa göre cerrahi yaklaşım değişir.

Online Randevu