SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI

Servikal kanal darlığı, genellikle sinir kökü(radikülopati) veya omurilik basısına(myelopati) bağlı yakınmalarla kendini gösterir. Servikal myelopatili hastaların yaklaşık yarısında boyun veya kol ağrısı vardır. Bu hastaların çoğunda kol ve bacakta güçsüzlük ve fonksiyon kaybı meydana gelir. Servikal myelopatiye bağlı; kollarda güçsüzlük ve gömleği düğmeleyememek, kapı kolunu açıp kapayamamak, kavanoz kapağını açamamak gibi ellerde beceriksizlik sık görülen yakınmalardır. Bacaklar ile ilgili yakınmalar ise yürüme zorluğu, bacaklarda güçsüzlük olarak ortaya çıkar ve yardımsız yürüyememeye kadar ilerleyebilir. Servikal myelopatili hastaların yakınmalarından bir diğeri de idrar tutamamaktır. Omurgayı sağlamlaştırmak amacıyla,o segmentin hareketsiz hale getirilmesine füzyon denilmektedir. Çıkartılan parçaların yerine konulan kemik greft, omurganın bu segmentini destekleyip güçlendirir. Çoğu cerrah, kurulan bu yapıyı daha da güçlendirmek için o segmente plak vida sistemi takmayı tercih edebilir.

BOYNUN ARKASINDAN YAPILAN AMELİYATLAR:

- Laminektomi; omuriliği arkadan sıkıştıran lamine ve ligamanların alınmasını içerir.Bazı olgularda cerrah omurgayı güçlendirmek için laminektomiye füzyon cerrahisini ilave edebilir. - Laminoplasti; boynun arkasından yapılan cerrahi ile servikal kanalın genişletilmesi esasına dayanır. Bu operasyonda bazı kemik parçaları çıkarıldıktan sonra laminalar menteşe dayanağındaki kapı gibi kaldırılıp tekrar kapanması önlenerek omurilik kanalı genişletilir. Cerrahiden sonra hastaların en az birkaç gün süreyle hastanede kalması gerekmektedir. Birçok hasta operasyondan 6-9 saat sonra günlük aktivitelerine dönmeye başlayabilir. Ameliyat sonrası hastanın uygulaması gereken rehabilitasyon programı doktoru tarafından belirlenir. SERVİKAL MYELOPATİDE AĞRININ YÖNETİMİ Servikal myelopatide ilaç kullanımının amacı ağrı, adale spazmı ve diğer semptomları hafifletmektir. Doktor bir veya birkaç ilaç kullanımını önererek hastanın yakınmalarını hafifletmeye ve fonksiyonel kapasitesini arttırmaya çalışır.Bu ilaçların gereğinden fazla alınması daha hızlı iyileşmeye yol açmadığı gibi, istenmeyen ilaç yan etkilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Eğer hastanın ağrısı varsa,doktor yüksek doz analjezikler, non-steroidal anti-enflamatuar(NSAID) ve kas gevşetici kullanımını önerebilir. Eğer ağrısı çok daha güçlü ve bu ilaçlar ile kontrol altına alınamıyorsa, güçlü narkotik ilaçlar(opioidler) reçete edilebilir. AĞRIYA YÖNELİK UYGULANABİLECEK DİĞER YÖNTEMLER: -Ağrının tetiklendiği bölgeye lokal anestetik enjeksiyon yapılması (bazen buna steroid de eklenebilir). Bu enjeksiyon direkt ağrılı kas veya yumuşak doku içine yapılır. -Bir başka tetikleyici bölge enjeksiyonu da faset eklem enjeksiyonudur. -Ağrılı bölgeye soğuk veya sıcak uygulamalar analjezik amaçlı kullanılabilir. PROGNOZ Cerrahi uygulanan hastaların yarısından biraz fazlasında preop durumlarına göre düzelme görülmektedir. Cerrahinin en büyük amacı kötüye gidişe önlemektir. Prognozu olumsuz etkileyen faktörler; ileri yaş, ciddi nörolojik defısit varlığı ve kanalın ön arka çapının darlığı, Manyetik Rezonans Görüntülemede omurilik içerisindeki sinyal değişimlerinin varlığı.

Online Randevu