MRG (KULLANILAN TERİMİYLE EMAR) NEDİR?

MRG 1980 yılında sağlık için kullanılmaya başlandı. Vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak görüntülenmesine sağlar. MRG cihazı dev bir mıknatıstan oluşmaktadır. Çalışma prensibi güçlü manyetik dalgaların insan hücrelerindeki hidrojen atomunun uyarılıp aktif hale gelmesiyle görüntülenmesi istenen bölgeye radyo frekans dalgaları verilip, alınan yanıtın bir anten aracılığı ile toplanıp bir bilgisayar aracılığıyla 3 boyutlu görüntü şeklinde işlenmesidir.Farklı vücut bölgelerinde hasta doku üzerindeki hidrojen yoğunluğu nedeniyle karakteristik görüntü elde edilmesini sağlar.

MRG ‘ye İhtiyacım Varmı? Boyun,bel veya sinir köküyle ilgili bir ağrıyla başvurduğunuz sağlık merkezinde, bu ağrıların ileride daha ciddi sorunlara yol açıp açmayacağı değerlendirilecektir. Ağrının süresi önemli bir faktördür. Eğer ağrı süresi 6-7 haftayı buluyor ve uzuvlarda uyuşukluk ve güçsüzlüklerde başlamışsa tedavi planın belirlenmesinde MRG’nin yeri kaçınılmazdır.

Hangi Omurga Hastalıkları ve Problemleri İçin MRG Kullanılabilir? Genellikle bel boyun ağrılarının en sık nedeni, dejenerasyon veya disk fıtıklaşmalarıdır. Bilimsel araştırmalar da göstermiştir ki MRG, omur, omurga kanalı ve disk için güçlü bir bilgi sağlar. Bu yüzden detaylı bir hekim muayenesinden sonra hekim tarafından gerekli görülürse bu bölgenin MRG ile taraması kaçınılmazdır. Gerekli görülürse kullanıldığı hastalıklar ana başlıkları ile; - Disk fıtıklaşması (bel ve boyun fıtıkları) - Lomber dar kanal (belde daralma, kireçlenme) MRG Makinesi Nasıl Çalışır? MRG çekim süresi, genellikle incelenecek bölüme göre genellikle 10-30 dakika arasında değişebilmektedir. Çekim sırasında hareketsiz kalmayı gerektirmesinin dışında genellikle bir zorluğu yoktur. Fakat ciddi ağrısı olan, klostrofobisi (kapalı alan korkusu) olan ileri derecede zeka problemi olan ve çocuk hasta grubu için sıkıntılı bir tetkiktir. Teknolojik olarak geliştirilen ve en çok kullanılan MRG’ler kapalı ince uzun bir tüp içerisine hastanın sırtüstü uzandığı bir platformun girdiği makinelerdir. Uzanılan bu platform aşırı şişman hastalar, çocuklar ve klostrofobisi olanlar için dezavantajdır. Cihazın çalışması sırasında belirgin bir gürültülü ortaya çıkar. Fakat günümüzde açık MRG diye nitelendirilen dar bir tüp içerisine uzanan bir masa ile bu dezavantajlar giderilmiştir. Fakat bu makinelerin de sağladığı manyetik gücün az olması nedeniyle kaliteli görüntü alınımında yetersizlik olabilir.

MRG Cihazına Nasıl Hazırlanmalıyım? MRG için aslında çok sıkı bir hazırlığa gerek yoktur. Tek önemsenmesi gereken belkide eğer kontrastlı yani ilaçlı bir çekim yapılacaksa tetkik öncesi aç kalınmalı ya da ağır bir yemek yenmemelidir. Rahat kıyafet giyinmeli, kıyafet üstünde metal olmasından kaçınılmalıdır. Ceplerimizdeki metal eşyalar, üzerimizdeki ziynet eşyaları gibi metal objeler (küpe,bileklik,kolye vb) manyetik alandan zarar görecek banka kartları, saat, cep telefonu gibi eşyaları tetkik esnasında yanımıza almamalıyız.

Tetkik Öncesi Bildirilmesi Gerekli Durumlar Nelerdir? - Daha önce herhangi bir metalik cisimle yaralandınız mı? (kurşun, saçma, demir çapakları..) - Böbrek hastalığı, astım veya alerjik solunum yolu hastalığınız var mı? - İlaç alerjiniz var mı? - Daha önce geçirdiğiniz ameliyatlar ve takılan implantlar var mı?

Online Randevu