Hakkımda

Hakkımda

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı

Dr.
Onur Kulaksızoğlu

 

Kütahyada doğdu. Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda ve Cumhuriyet Lisesinin orta öğretim bölümünde ilk öğretimi tamamladı. Ahmet Kanatlı Lisesini derece ile tamamladı. Ortaokul ve Lise eğitimi sırasında bölgesel ve ulusal birçok bilgi yarışmalarına katıldı.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitime başlayıp Tıp Doktoru ünvanını aldı.Tıp eğitimi sırasında birçok etkiliklerde ve organizasyonlarda yer aldı.ilk defa düzenlenen “İlaç tanıtım günleri” nin organizasyonunu yaptı ve bu organizasyon her yıl yapılmaktadır.

Karaman ili devlet hastanesinde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra Mersin ile Tarsus ilçesinde hizmet verdi. Erciyes Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde uzmanlık eğitimine başladı. Bu eğitimi sırasında birçok ulusal ve uluslararası toplantılara sözlü ve yazılı bildirilerde bulunmuş, sertifikalar almıştır. 1999 yılında Amerika Manhattan’daki New-York Üniversitesi’nde (NYU) Spinal Cerrahi Başkanı Prof. Dr. Paul Cooper ile servikal ve lomber spinal mikrocerrahi eğitimi aldı- 2000 yılında Ekim ayında New York Üniversitesi Beyin Cerrahisi Spinal Cerrahi bölümünde araştırmacı-gözlemci olarak çalışmalarda bulunmuştur.

2003-2005 yılları arasında Baltalimanı Kemik Hastalıkları hastanesinde beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı olarak çalışmıştır.

2005 yılından bu yana uyutmadan (narkozsuz) vidalama yöntemiyle bel kayması ameliyatı, Alt bel skolyozlarında (omurilik eğriliklerinde) (narkozsuz) ameliyat ve bel fıtığında mikro diskektomi ameliyatı yapabilen Türkiye’deki sayılı cerrahlardan biri olarak görev yapmaktadır.

2005-2009 yılları arasında Özel Bahat Sağlık Grubu Hastaneleri ve Özel GOP Hastanesinde görev yapmıştır.

2009-2011 yıllarında İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde görev yapmıştır.

2011 den itibaren MED-Ofis Fulya’da  kendi ofisinde görev yaptı.

2021 yılından itibaren de Terace Fulya ‘ da kendi ofisinde hastalarına hizmet vermektedir.

Katıldığı Seminer ve Kurslar

 • 3-5 Haziran 1999 Kayseri III. Uluslararası EEG-EMG Kongresi
 • 18-20 Mayıs 2000 Experimental Researc Workship Sertifikası
 • 2-5 Kasım 2000 Gaziantep TND’nin “Servical Disk Hernileri” Sonbahar Sempozyumu
 • 5-6 Ekim 2001 Nevşehir Spinal Enfeksiyonlar Sempozyumu
 • 22-26 Mayıs 2001 Antalya TND 15. Bilimsel Kongresi
 • 25-27 Ekim 2002 İzmir Spinal Cerrahi Uygulamalı Kursu
 • 3-8 Haziran 2002 İstanbul Serebral Venöz Sistem ve Menengiom Konulu Uluslararası Kongre
 • 28 Şubat – 1 Mart 2003 Kayseri I. Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi
 • 20-24 Mayıs 2003 Antalya Sterotaktik Nöro-navigasyon Kursu
 • 20-27 Mayıs 2003 Antalya TND’nin 17. Bilimsel Kongresi
 • 9-12 Ekim 2003 Bodrum Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi ve Hasta Bilgilendirme, Mal Praktis, Komplikasyonlar, Komplike Olgular ve çözümleri sempozyumu
 • 15-18 Kasım 2003’de Agean Spine Review Symposium and Cadaver Course
 • 19-20 Kasım 2003 Kadavra Kursu
 • 30 Mayıs – 5 Haziran 2004 Porto Spine Week 2004 Sempozyumu
 • 7-10 Ekim 2004 Antalya Spinal Enstrümantasyon Sempozyumu
 • 8 Ocak 2005 Perkutan Lomber ve Servical Disk Nükleoplasti Sertifikası
 • 29 Eylül – 2 Ekim 2005 İzmir Omurga Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
 • Aralık 2005 İzmir Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar
 • 16-18 Haziran 2006 İstanbul Aospine Interactive Course
 • 20-24 Nisan 2007 Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi.
 • 12  Mayıs 2007 Sinir Sistemi Cerrahisi Lomber Dejeneratif Spinal Hastalık Sempozyumu
 • 18-21 Kasım 2007 World Federation of Neurosurgical Societies Interim Meeting, 12th Asian – Australasian Society of Neurological Surgeons – Nagoya, Japan
 • World Federation of Neurosurgical Societies
 • Nagoya, Japan
 • 7-10 Kasım 2007 Barcelona Interdisciplinary World Congress – İspanya
 • 3-7 Haziran 2008 The 1st Triennial World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery & Techniques (WCMISST)- Hawai – USA
 • 3-7 Haziran, 2008 World Congress of Minimally Invasive Spine Surgery & Techniques Honolulu – Hawai – USA
 • 9-12 Ekim 2008 Türk Nöroşirurji Derneği – Lomber Dejeneratif Disk Hastalıkları
 • 17-21 Nisan 2009 Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi
 • 28-31 Ekim 2010 Türk Nöroşirurji Derneği – Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon Sempozyumu
 • 27-30 Nisan 2011 9th İnternational Turkish Spine Congress
 • 19-21 Ekim 2011 ++European Accreditation Council for Continuing Medical Education
 • 12-16 Nisan 2013  Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
 • 23-24 Ekim 2013 3rd Nasiriyah International Medikal Conference
 • 29 Mart 2014 Türk Nörojirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi
 • 4-8 Nisan 2014 Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel  Kongresi
 • 19 Nisan 2014 Dejeneratif Lomber Omurga Hastalıkları

Makaleler

 • Akdemir H, Menkü A, Kurtsoy A, Tucer B, Öktem İS, Koç RK: Kontaş O, Kulaksızoğlu O: Frameless stereotaxy for vascular malformation: Preliminary clinical experiences in 12 cages. 12th World Congress of Neurosurgery, 16-20 September 2001, Sydney
 • Hidayet Akdemir, Ahmet Menkü. Bülent Tucer, Ali Kurtsoy, İ Suat Öktem, Onur Kulaksızoğlu. ANEVRİZMAL SUBARAKNOİD KANAMALARDA ERKEN VE ÇOK ERKEN CERRAHİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 7-8 Haziran 2002 İstanbul
 • Bülent Tucer, Ahmet Menkü, Ali Kurtsoy, Hidayet Akdemir, Onur Kulaksızoğlu. AKUTSUBARAKNOİD KANAMALARDA SEREBRAL 3 BOYUTLU-BEYİN TOMOGRAFİ(3D- BT) ANJİYOGRAFİNİN ROLÜ. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 7-8Haziran 2002 İstanbul
 • Bülent Tucer, Ali Kurtsoy, Ahmet Menkü, Hidayet Akdemir, Onur Kulaksızoğlu. METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 7-8 Haziran 2002 İstanbul
 • Menku A, Koc R, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Akdemir H. Evaluation of the role of magnetic resonance myelography in lateral recess syndrome. International Society for the Study of the Lumbar Spine (ISSLS), May 30- June 05 2004, Porto (poster)
 • Menkü A, Koç RK, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Akdemir H: Lomber disk hernisini taklit eden filum terminale epandimomu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya (poster)
 • Menkü A, Koç RK, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Akdemir H: Lateral reses sendromunda magnetik resonans myelografinin rolü. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya (sözel)
 • Menku A, Kulaksızoglu O, Tucer B, Kurtsoy A, Akdemir H: Successful surgical excision of a gigantic cerebral hydatid cyst: Case report. Min Inv Neurosurg 2004; 47:61-64.
 • Menkü A, Koç RK, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Akdemir H. Ependymoma of filum terminale mimicking lumbar disc herniation. Turkish Neurosurg, 2004
 • Tucer B, Menkü A, Kurtsoy A, Akdemir H, Kulaksızoğlu O. Akut subaraknoid kanamalarda serebral 3 boyutlu beyin tomografi (3D- BT) ajiografinin rolü. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 7-8 Haziran 2002, İstanbul.
 • Tucer B, Kurtsoy A, Menkü A, Akdemir H, Kulaksızoğlu O. Metastatik beyin tümörlerinde cerrahi tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi, 7-8 Haziran 2002, İstanbul.
 • Akdemir H, Kulaksızoğlu O, Menkü A, Tucer B, Kurtsoy A, Öktem İS. Anevrizmal subaraknoid kanamalı olgularda serebral vazospazm üzerine magnezyum sülfatın etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya.
 • Menkü A, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Kurtsoy A, Akdemir H. Başarılı bir şekilde eksize edilen dev serebral kist hidatik: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya.
 • Menkü A, Tucer B, Kulaksızoğlu O, Akdemir H. Lomber disk hernisini taklit eden filum terminale ependimomu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya.
 • Menkü A, Kulaksızoğlu O, Tucer B, Akdemir H. Putaminal intraserebral hematom zemininde gelişen beyin apsesi: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi, 20-24 Mayıs 2003, Antalya.
 • Menku A, Koc RK, Tucer B, Kulaksızoglu O, Akdemir H. Lateral reses sendromunda magnetik resonans myelografinin rolü. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Antalya.

(UZMANLIK TEZİ)
EthemOnur Kulaksızoğlu
Anevrizmal subaraknoid kanamalı olgularda serebral vazospazm üzerine magnezyum sülfatın etkisi · 2003 · 76 sayfa.
Danışman: Prof.Dr. Hidayet AkdemirEthemOnur Kulaksızoğlu
Anevrizmal subaraknoid kanamalı olgularda serebral vazospazm üzerine magnezyum sülfatın etkisi · 2003 · 76 sayfa.

***

Lomber Disk Hernisini Taklit Eden Filum Terminale EpendimomuAhmet MENKÜ, R. Kemal KOÇ, Bülent TUCER, Onur KULAKSIZOĞLU, Hidayet AKDEMİRDepartment of Neurosurgery, School of Medicine, Erciyes University, Kayseri,TurkeyAnahtar Kelimeler: Ependimoma, filum terminale, lomber disk hernisi, manyetik resonans görüntüleme, spinal kitleBu çalışmada, ilk tanısı lomber disk hernisi olan bir filum terminale ependimomu olgusu sunulmaktadır. Sinir liflerinin filum terminale ependimomuna bağlı bir intradural kitle nedeniyle kompresyonu oldukça nadir bir durum olup lomber disk hernisinin ayırıcı tanısında düşünülmelidir. İyileşme döneminde ortaya çıkan değişiklikler nedeniyle postoperatif dönemde tanınması oldukça önemlidir. Epidural skar, rekürren disk hernisi veya spinal kitle arasındaki farklılıklar genellikle manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile belirlenebilir. Bu çalışmada, aynı zamanda kontrastlı manyetik rezonans görüntülemenin önemi de vurgulandı.